Έργα Σχολικής Στέγης Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

 Στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, εκτελούνται έργα χρηματοδοτούμενα από ΟΣΚ. Η πορεία των έργων καθυστερεί γιατί δεν πληρώνονται έγκαιρα οι λογαριασμοί εκτέλεσης των.  Την στιγμή αυτή εκκρεμεί η εξόφληση λογαριασμών ύψους 270.587,50 €.Η πορεία και τα έργα που χρηματοδοτούνται από ΟΣΚ είναι τα παρακάτω:

Α/Α
ΕΡΓΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΣΚ
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΣΚ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΣΚ
1
Ανακατασκευή – Βελτίωση του Αμφιθεάτρου του 2ου - 8ου Γυμνασίου & 2ου  Λυκείου Τρικάλων
596/449/1-10-2009
443.822,35
91.190,00
0,00
91.190,00
2
α) Προσθήκη αιθουσών στο διδακτήριο του Δημ. Σχολείου Παλαιοπύργου και βελτίωση κοινόχρηστων χώρων διδακτηρίου 3ου Γυμνασίου Τρικάλων
2252/422/17-12-2008
275.310,91
103.800,00
80.700,00
23.100,00

β) Κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στα διδακτήρια του 1ου – 2ου Γυμνασίου και Λυκείου Πύλης. Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων στο 1ο Λύκειο Τρικάλων
2252/422/17-12-2008
198.449,99
105.950,00
21.300,00
84.650,00

γ) Κατασκευή αιθουσών στα διδακτήρια των Δημ Σχολείων 26ου Τρικάλων και Φλαμουλίου
2252/422/17-12-2008
393.939,24
71.647,50
0,00
71.647,50

ΣΥΝΟΛΟ

1.311.522,49
372.587,50
102.000,00
270.587,50
                                                                                                   
       Παρακαλούμε για την άμεση χρηματοδότηση των 270.587,50 € ώστε να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση των έργων για τα οποία θα απαιτηθεί  συνολική πίστωση ακόμη 1.209.522,49 €.
Tags: ,

Επικοινωνήστε μαζί μας

trikki.gr | ειδήσεις, επικαιρότητα, Τρίκαλα | Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία πατώντας εδώ.