Κατάλογος καλών πρακτικών για την προώθηση ανέργων στην αγορά εργασίας από το Κ.Ε.Ε. «Δήμητρα»

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας (EOF)
Το Κέντρο Ενημέρωσης & Επαγγελματικής Κατάρτισης «Δήμητρα», αναγνωρίζοντας την ανάγκη συνεχούς αύξησης των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων του εργασιακού δυναμικού, αλλά και της προσφοράς κατάλληλης υποστήριξης και επίβλεψης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας, συμμετείχε στην ανάπτυξη του “Καταλόγου Καλών Πρακτικών” στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας» (EOF).
Συγκεκριμένα, ο “Κατάλογος Καλών Πρακτικών ” αποτελεί μια συλλογή από εργαλεία προώθησης στην αγορά εργασίας που υποστηρίζουν τόσο τη συμβουλευτική διαδικασία όσο και τις ενέργειες κατάρτισης που εστιάζουν στην ένταξη και επανένταξη στην αγορά εργασίας. Ο εν λόγω κατάλογος αποτελείται από διαφορετικά εργαλεία, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την «προώθηση στην αγορά εργασίας», ενώ αναπτύχθηκαν (σε δομή και περιεχόμενο) και δοκιμάστηκαν πιλοτικά από τους εταίρους του προγράμματος σε οργανισμούς από την Ελλάδα, την Αυστρία, τη Δανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία.
Οι εκπαιδευτές, οι εισηγητές, οι σύμβουλοι, οι μέντορες που εργάζονται σε μία επιχείρηση κι όποιοι ενδιαφέρονται γενικότερα για την υποστήριξη ατόμων προκειμένου αυτά να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, μπορούν να ανατρέξουν στον “Κατάλογο Καλών Πρακτικών”, ο οποίος είναι ήδη διαθέσιμος και στα Ελληνικά από την ιστοσελίδα του προγράμματος:  http://www.eu-eof.net/eof/images/Good_practice_catalogue_EL.pdf,  και να μελετήσουν πως άλλοι διαχειρίστηκαν και αντιμετώπισαν ανάλογα προβλήματα. Μάλιστα, σύντομα θα είναι διαθέσιμος και ο Μεθοδολογικός Οδηγός για εκπαιδευτές και μέντορες, ο οποίος δημιουργήθηκε προκειμένου να βοηθήσει τους εν λόγω επαγγελματίες στη διαδικασία υποστήριξης όσων απευθύνονται σε αυτούς.
Την ίδια ώρα, το Κέντρο Ενημέρωσης & Επαγγελματικής Κατάρτισης «Δήμητρα», συμμετέχοντας στην υλοποίηση του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας» (EOF), επέλεξε και εφάρμοσε πιλοτικά στη Λάρισα δύο εργαλεία προώθησης ανέργων  στην αγορά εργασίας, τα οποία προέρχονται από τον “Κατάλογο Καλών Πρακτικών”.  Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκαν πιλοτικά:


1. Το εργαλείο «Παρουσίαση μιας Εταιρείας», όπου παρουσιάστηκε η εταιρεία «Κέντρο Ελληνικής Περιβαλλοντικής Ανακύκλωσης ΑΒΕΤΕ» από εκπροσώπους της (Διευθύνων Σύμβουλος) προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν την εν λόγω επιχείρηση, τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας της, καθώς και τις ανάγκες της σε ανθρώπινο δυναμικό έχοντας  άμεση επαφή με τους υπευθύνους της.  
2. Το εργαλείο «Τηλεφωνική – Ενημερωτική Επικοινωνία» όπου οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν πώς να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε μία τηλεφωνική επικοινωνία με υποψήφιους εργοδότες. 

Το πρόγραμμα «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προώθησης στην Αγορά Εργασίας» (EOF) αφορά στην επαγγελματική υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην βελτίωση της διαδικασίας αναζήτησης εργασίας και στη βελτιστοποίηση της διαδικασίας «ταιριάσματος» των κατάλληλων καταρτιζομένων στην κατάλληλη επιχείρηση. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συμμετέχουν, πέραν του Κ.Ε.Ε. «Δήμητρα», οργανισμοί από την Αυστρία, τη Δανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Πολωνία και την Πορτογαλία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνείτε με την εταιρία  «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΕΕ ΑΕ, κ. Λευτέρη Μόσχη,  Παλαιολόγου 19 Λάρισα,  τηλ. 2410 554026, www.dimitra.gr
Tags: ,

Επικοινωνήστε μαζί μας

trikki.gr | ειδήσεις, επικαιρότητα, Τρίκαλα | Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία πατώντας εδώ.