Οι καινούργιες ειδικότητες προς φοίτηση στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τρικάλων

Από το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκαν από το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. οι καινούργιες ειδικότητες προς φοίτηση, για  το Φθινοπωρινό  Εξάμηνο  2011. Οι ειδικότητες αυτές είναι:
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Υποστηρίζει τόσο την διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία του οργανισμού και ειδικότερα την επικοινωνία, τη χρηματοοικονομική διοίκηση και διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών των μονάδων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

2. ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΜΗΣ
Ο Κομμωτής – Τεχνικός περιποίησης κόμης με την υψηλή του κατάρτιση είναι ικανός στις κομμώσεις ανδρών και γυναικών καθώς και σε εργασίες περιποίησης κόμης, όπως αποχρωματισμός, βαφή, βοστρίχωση (περμανάντ), αποσγούρωση κ.λ.π. Η κατάρτισή του επεκτείνεται στην οργάνωση, διοίκηση, διαχείριση και μάρκετινγκ στο χώρο του κομμωτηρίου και στην αγορά.
Οι εργασίες των κομμωτών γίνονται σε χώρους εξοπλισμένους με ειδικά μηχανήματα και όργανα, τηρουμένων όλων των κανόνων υγιεινής και καθαριότητας.

3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ INTRANET - INTERNET
Ο διπλωματούχος της ειδικότητας ‘Τεχνικός διαχείρισης συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Intranet/ Internet’ έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα υποστήριξης και διαχείρισης τεχνολογιών επικοινωνιών με ιδιαίτερη έμφαση στα υπερδίκτυα Intranet/ Ιnternet.
Το επίπεδο των διπλωματούχων είναι μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Πιο συγκεκριμένα, ο διπλωματούχος μπορεί να εργασθεί στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, με σχέση εξαρτημένης ή μη εργασίας στην:
α) Εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο, χρήση εφαρμογών λογισμικού Η/Υ & δικτύων και υποστήριξη χρηστών
β) συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων
γ) πώληση προϊόντων συνδεδεμένων με την πληροφορική τεχνολογιών
δ) δημιουργία - συντήρηση ιστοσελίδων και ιστοτόπων, δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων - τηλεκπαίδευσης, και παρουσίαση στοιχείων στο Διαδίκτυο εφαρμόζοντας υφιστάμενες μελέτες και σχέδια.

Οι εγγραφές στις παραπάνω ειδικότητες θα πραγματοποιηθούν από 1η έως την 9η Σεπτεμβρίου 2011 κατά τις ώρες 09:15 – 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Τρικάλων και στο τηλέφωνο  24310-75931. Fax: 24310-75932.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων προς κατάρτιση θα γίνει  με μοριοδότηση  αφού ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:
I. Ο Βαθμός τίτλου σπουδών.
II. Η προϋπηρεσία στην ειδικότητα.
III. Η ηλικία.
IV. Η ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
V. Η ιδιότητα τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1) Πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή επικυρωμένο αντίγραφο από το Λύκειο αποφοίτησης.
2) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό γέννησης.
3) Πιστοποιητικό ενδεχόμενης προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιλέγουν.
4) Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
5) Βεβαίωση ιδιότητας τέκνου τρίτεκνης οικογένειας.
6) Οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος ή ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος  και ό,τι άλλο αποδεικνύει ότι ο αιτών ζει μόνος του. 
               
Τρίκαλα 01-09-2011                                                           
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Tags: , , , , ,

Επικοινωνήστε μαζί μας

trikki.gr | ειδήσεις, επικαιρότητα, Τρίκαλα | Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία πατώντας εδώ.